Jukopila - odvjetnički ured

Image placeholder e0ee6ce31a24984036bfd39b55ea8d696734e1eaa40c30010cf12c63fd04e196
Jukopila - odvjetnički ured
Dizajn vizualnog identiteta odvjetničkog ureda
Travanj, 2012 | Vizualni identiteti
Jukopila - odvjetnički ured
Vizualni identiteti klijent Jukopila - odvjetnički ured projekt Dizajn vizualnog identiteta odvjetničkog ureda godina 2012

Vizualni identitet za odvjetnički ured Jukopila baziran je na inicijalu koji, uz minimalnu intervenciju, asocira na starinsku vagu - simbol pravde. 

Image placeholder e0ee6ce31a24984036bfd39b55ea8d696734e1eaa40c30010cf12c63fd04e196
Image placeholder e0ee6ce31a24984036bfd39b55ea8d696734e1eaa40c30010cf12c63fd04e196
Image placeholder e0ee6ce31a24984036bfd39b55ea8d696734e1eaa40c30010cf12c63fd04e196

Vizualni identitet za odvjetnički ured Jukopila baziran je na inicijalu koji, uz minimalnu intervenciju, asocira na starinsku vagu - simbol pravde.