Park prirode Učka

Centar za posjetitelje Poklon
Dizajn posjetiteljskog centra
Srpanj, 2021 | Dizajn izložbi
Centar za posjetitelje Poklon
Dizajn izložbi klijent Park prirode Učka projekt Dizajn posjetiteljskog centra godina 2021

Na visini od 922 metara nalazi se interpretacijski centar Učka. Centar sažima sve doživljaje Učke na interaktivni način, stimulirajući svih pet osjetila posjetitelja na 1200 kvadratnih metara postava.
Motiv izohipsi vlada vizualnim rješenjem, ali i tematski. Izložba je podijeljena na šest tematskih slojeva i osmišljena tako da posjetitelji upoznaju Učku i Ćićariju slojnicu po slojnicu – od podzemlja planine pa sve do pogleda na pogled s najvišeg vrha.

Koautori stalnog postava
Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o.
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Marko Šesnić, Šesnić&Turković d.o.o.
Goran Turković, Šesnić&Turković d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.
Igor Pauška, Kultura d.o.o.

Suradnici naručitelja
Djelatnici Javne ustanove Park prirode Učka
Grga Frangeš, Mjesto pod suncem d.o.o.
Marko Pejić, Mjesto pod suncem d.o.o.

Stručni suradnici stalnog postava
Lea Fujs, Zrinka Zorko, Mirna Draženović, Mateja Kuka, Melita Trbušić, Meri Vesanović, Iva Klarić Vujović, Ozana Ursić, Katarina Perić, Zoran Šunjić,Marinko Murgić, Andrea Sužnjević, Iva Sindik,Nikola Đurek

Multimedijalne aplikacije
Ervin Šilić, Zvonimir Rakijašić, Ana Salkić, Josip Šalov, Lucija Gudek, Damir Kralj, Martin Horvatić, Valentino Hrnčir, Pero Klepić, Tomislav Štefan, Goran Marošević, Filip Tušek, Luka Marinković, Marko Andlar, Marko Prpić, Goran Kuprešanin, Davorka Horvat, Gorjan Agačević, Karlo Eldić, Branko Drakulić

Fotografije

Nikola Zelmanović, PSZelmanović

Na visini od 922 metara nalazi se interpretacijski centar Učka. Centar sažima sve doživljaje Učke na interaktivni način, stimulirajući svih pet osjetila posjetitelja na 1200 kvadratnih metara postava.
Motiv izohipsi vlada vizualnim rješenjem, ali i tematski. Izložba je podijeljena na šest tematskih slojeva i osmišljena tako da posjetitelji upoznaju Učku i Ćićariju slojnicu po slojnicu – od podzemlja planine pa sve do pogleda na pogled s najvišeg vrha.

Koautori stalnog postava
Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o.
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Marko Šesnić, Šesnić&Turković d.o.o.
Goran Turković, Šesnić&Turković d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.
Igor Pauška, Kultura d.o.o.

Suradnici naručitelja
Djelatnici Javne ustanove Park prirode Učka
Grga Frangeš, Mjesto pod suncem d.o.o.
Marko Pejić, Mjesto pod suncem d.o.o.

Stručni suradnici stalnog postava
Lea Fujs, Zrinka Zorko, Mirna Draženović, Mateja Kuka, Melita Trbušić, Meri Vesanović, Iva Klarić Vujović, Ozana Ursić, Katarina Perić, Zoran Šunjić,Marinko Murgić, Andrea Sužnjević, Iva Sindik,Nikola Đurek

Multimedijalne aplikacije
Ervin Šilić, Zvonimir Rakijašić, Ana Salkić, Josip Šalov, Lucija Gudek, Damir Kralj, Martin Horvatić, Valentino Hrnčir, Pero Klepić, Tomislav Štefan, Goran Marošević, Filip Tušek, Luka Marinković, Marko Andlar, Marko Prpić, Goran Kuprešanin, Davorka Horvat, Gorjan Agačević, Karlo Eldić, Branko Drakulić

Fotografije

Nikola Zelmanović, PSZelmanović