unicef

Festival o pravima djece
Dizajn vizualnog identiteta za Festival o pravima djece.
Listopad, 2011 | Vizualni identiteti
Festival o pravima djece
Vizualni identiteti klijent unicef projekt Dizajn vizualnog identiteta za Festival o pravima djece. godina 2011

Festival o pravima djece, nekomercijalni je projekt koji organizira UNICEF. Temeljna misija festivala je skrenuti pažnju javnosti na prava djece.

Festival o pravima djece, nekomercijalni je projekt koji organizira UNICEF. Temeljna misija festivala je skrenuti pažnju javnosti na prava djece.