Samoinicirano

T-SH&T
Majice koje smo dizajnirali
Travanj, 2022 | Razno
T-SH&T
Razno klijent Samoinicirano projekt Majice koje smo dizajnirali godina 2022

Luka Vucić is Studija Vucić napravio je ovaj animirani video da pokaže masu majica koje smo kroz godine dizajnirali.

autor filma:
Luka Vucić

skladatelj:
Stjepan Tribuson

color grade:
Tomislav Stojanović, Eclectica

Luka Vucić is Studija Vucić napravio je ovaj animirani video da pokaže masu majica koje smo kroz godine dizajnirali.

autor filma:
Luka Vucić

skladatelj:
Stjepan Tribuson

color grade:
Tomislav Stojanović, Eclectica