Park prirode Telašćica

Grpašćak, Telašćica
Dizajn interpretacijsko-edukacijskog centra
Lipanj, 2022 | Dizajn izložbi
Grpašćak, Telašćica
Dizajn izložbi klijent Park prirode Telašćica projekt Dizajn interpretacijsko-edukacijskog centra godina 2022

Na Dugom otoku, unutar zaštićenog područja Parka prirode Telašćica otvoren je Interpretacijsko-edukacijski centar Grpašćak.

Koautori stalnog postava
Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o.
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Marko Šesnić, Šesnić&Turković d.o.o.
Goran Turković, Šesnić&Turković d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.
Igor Pauška, Kultura d.o.o.

koautori grafičkog dizajna:
Andrea Sužnjević
Iva Sindik

Na Dugom otoku, unutar zaštićenog područja Parka prirode Telašćica otvoren je Interpretacijsko-edukacijski centar Grpašćak.

Koautori stalnog postava
Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o.
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Marko Šesnić, Šesnić&Turković d.o.o.
Goran Turković, Šesnić&Turković d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.
Igor Pauška, Kultura d.o.o.

koautori grafičkog dizajna:
Andrea Sužnjević
Iva Sindik