Kulturno informativni centar KIC

KIC Klub fotogalerija i caffe bar
Vizualni identitet KIC Klub fotogalerije i caffe bara.
Veljača, 2012 | Vizualni identiteti
KIC Klub fotogalerija i caffe bar
Vizualni identiteti klijent Kulturno informativni centar KIC projekt Vizualni identitet KIC Klub fotogalerije i caffe bara. godina 2012

Kic klub - cafe bar i fotogalerija dio je ponude Kulturno informativnog centra. Kao glavni simbol vizualnog identiteta odabrana je kvačica koju ljubitelji fotografije povezuju sa sušenjem fotografija u laboratoriju. “Kvačica” je nositelj sustava vizualnog identiteta jer ona “drži” sve informacije. 

koautor: Marinko Murgić
suradnik: Bojan Drezgić 

izložba:

  • 2012. izložba hrvatskog dizajna 1112 

Kic klub - cafe bar i fotogalerija dio je ponude Kulturno informativnog centra. Kao glavni simbol vizualnog identiteta odabrana je kvačica koju ljubitelji fotografije povezuju sa sušenjem fotografija u laboratoriju. “Kvačica” je nositelj sustava vizualnog identiteta jer ona “drži” sve informacije. 

koautor: Marinko Murgić
suradnik: Bojan Drezgić 

izložba:

  • 2012. izložba hrvatskog dizajna 1112