Hiperprostor d.o.o.

Presjek
Presjek - časopis za detalj u arhitekturi
Siječanj, 2013 | Publikacije
Presjek
Publikacije klijent Hiperprostor d.o.o. projekt Presjek - časopis za detalj u arhitekturi godina 2013

Presjek je časopis za detalj u arhitekturi. Svaki broj ima posebnu temu (drvo, beton, fasade...). Urednički koncept časopisa je da svaki broj može služiti i kao dugotrajna literatura za arhitekte. Baš su zbog tog koncepta naslovnice napravljene tako da najjednostavnije vizualiziraju temu broja.

izložbe:

  • 2012. Zgraf 11
  • 2012. izložba hrvatskog dizajna 1112

Presjek je časopis za detalj u arhitekturi. Svaki broj ima posebnu temu (drvo, beton, fasade...). Urednički koncept časopisa je da svaki broj može služiti i kao dugotrajna literatura za arhitekte. Baš su zbog tog koncepta naslovnice napravljene tako da najjednostavnije vizualiziraju temu broja.

izložbe:

  • 2012. Zgraf 11
  • 2012. izložba hrvatskog dizajna 1112