Filmski centar Crne Gore

Filmski centar Crne Gore
Vizualni identitet filmskog centra
Studeni, 2018 | Vizualni identiteti
Filmski centar Crne Gore
Vizualni identiteti klijent Filmski centar Crne Gore projekt Vizualni identitet filmskog centra godina 2018

Filmski centar Crne Gore novo je osnovani nacionalni filmski centar. Dizajnom vizualnog ideniteta htio se odmaknuti od klišeiziranih nacionalnih simbola pa su angažirali nas - 'strance'. Mi smo spojili grafizam koji podsjeća na svjetlo projekcije ili filmskog reflektora sa dva trokuta koji izgledaju kao crna brda.

Filmski centar Crne Gore novo je osnovani nacionalni filmski centar. Dizajnom vizualnog ideniteta htio se odmaknuti od klišeiziranih nacionalnih simbola pa su angažirali nas - 'strance'. Mi smo spojili grafizam koji podsjeća na svjetlo projekcije ili filmskog reflektora sa dva trokuta koji izgledaju kao crna brda.