Sindikat pomoraca Hrvatske

7. Kongres sindikata pomoraca
dizajn za kongres
Travanj, 2022 | Plakati
7. Kongres sindikata pomoraca
Plakati klijent Sindikat pomoraca Hrvatske projekt dizajn za kongres godina 2022

Svakih 5 godina, Sindikat pomoraca Hrvatske okuplja najvažnije hrvatske i međunarodne pomorske organizacije na Kongresu.
Kongres je najviše tijelo Sindikata, i adresira ključne teme naših pomoraca: izazove u lokalnoj i međunarodnoj plovidbi, interese i prava radnika, unaprjeđenje društvenog položaja radnika u pomorskim djelatnostima.
Glavni vizual ovogodišnjeg 7. Kongresa stavlja temeljne vrijednosti i izazove Sindikata u središte, komunicirajući njihovu otpornost i odlučnost.

render:
Manuel Šumberac

Svakih 5 godina, Sindikat pomoraca Hrvatske okuplja najvažnije hrvatske i međunarodne pomorske organizacije na Kongresu.
Kongres je najviše tijelo Sindikata, i adresira ključne teme naših pomoraca: izazove u lokalnoj i međunarodnoj plovidbi, interese i prava radnika, unaprjeđenje društvenog položaja radnika u pomorskim djelatnostima.
Glavni vizual ovogodišnjeg 7. Kongresa stavlja temeljne vrijednosti i izazove Sindikata u središte, komunicirajući njihovu otpornost i odlučnost.

render:
Manuel Šumberac