Jukopila - odvjetnički ured

Jukopila - odvjetnički ured
Dizajn vizualnog identiteta odvjetničkog ureda
Travanj, 2012 | Vizualni identiteti
Jukopila - odvjetnički ured
Vizualni identiteti klijent Jukopila - odvjetnički ured projekt Dizajn vizualnog identiteta odvjetničkog ureda godina 2012

Vizualni identitet za odvjetnički ured Jukopila baziran je na inicijalu koji, uz minimalnu intervenciju, asocira na starinsku vagu - simbol pravde. 

Vizualni identitet za odvjetnički ured Jukopila baziran je na inicijalu koji, uz minimalnu intervenciju, asocira na starinsku vagu - simbol pravde.