Žuta Kopiraona

Placeholder
Žuta kopiraona
Vizualni identitet za kopiraonu u centru Zagreba.
Ožujak, 2016 | Vizualni identiteti
Žuta kopiraona
Vizualni identiteti klijent Žuta Kopiraona projekt Vizualni identitet za kopiraonu u centru Zagreba. godina 2016

Žuta kopiraona je stvarno žuta kućica u kojoj je kopiraonica.

Placeholder
Placeholder

Žuta kopiraona je stvarno žuta kućica u kojoj je kopiraonica.