Hrvatsko društvo dizajnera

2122 - izložba hrvatskog dizajna
Od poziva na prijave do nagrada
Siječanj, 2023 | Plakati, Dizajn izložbi, Publikacije
2122 - izložba hrvatskog dizajna
Plakati, Dizajn izložbi, Publikacije klijent Hrvatsko društvo dizajnera projekt Od poziva na prijave do nagrada godina 2023

Izložba hrvatskog dizajna najveća je dizajnerska manifestacija u Hrvatskoj. Održava se svake dvije godine i prikazuje i nagrađuje najbolje dizajnerske projekte. Ovu izložbu smo mi dizajnirali - od prvog poziva na prijave, promo materijala, same izložbe i nagrada te kataloga radova.

kaoutor i animator:
Manuel Šumberac

koautori izložbe:
Nikola Heged
Tana Jeić
Lana Cirkveni

koautorica kataloga:
Maja Draganić

Izložba hrvatskog dizajna najveća je dizajnerska manifestacija u Hrvatskoj. Održava se svake dvije godine i prikazuje i nagrađuje najbolje dizajnerske projekte. Ovu izložbu smo mi dizajnirali - od prvog poziva na prijave, promo materijala, same izložbe i nagrada te kataloga radova.

kaoutor i animator:
Manuel Šumberac

koautori izložbe:
Nikola Heged
Tana Jeić
Lana Cirkveni

koautorica kataloga:
Maja Draganić