Lega-Lega

Lega-Lega d.box
Limitirana edicija autorskog d.boxa za Lega-Lega.
Svibanj, 2012 | Razno
Lega-Lega d.box
Razno klijent Lega-Lega projekt Limitirana edicija autorskog d.boxa za Lega-Lega. godina 2012

Lega-Lega je brand unikatnog dizajna papirnih i tekstilnih proizvoda iz Osijeka. 2011. pokrenuli su seriju autorskih limitiranih poklon paketa. Prvi autori pozvani da dizajniraju svoju seriju bili smo mi i streetartist Lunar. Koncept našeg d-boxa svojevrstan je manifest našeg studija. Dizajnirali smo na (tada) trendovski način natpis “Use while trendy”, a na svim proizvodima se nalazi sitan disclamer: Exp. date 6 months.

koautori: Lega-Lega

Lega-Lega je brand unikatnog dizajna papirnih i tekstilnih proizvoda iz Osijeka. 2011. pokrenuli su seriju autorskih limitiranih poklon paketa. Prvi autori pozvani da dizajniraju svoju seriju bili smo mi i streetartist Lunar. Koncept našeg d-boxa svojevrstan je manifest našeg studija. Dizajnirali smo na (tada) trendovski način natpis “Use while trendy”, a na svim proizvodima se nalazi sitan disclamer: Exp. date 6 months.

koautori: Lega-Lega