Zentiva

Dropsept&Dropdefence
Dizajn kapi za oči.
Studeni, 2023 | Ambalaže, Plakati
Dropsept&Dropdefence
Ambalaže, Plakati klijent Zentiva projekt Dizajn kapi za oči. godina 2023

DropSept i DropDefence su inovativni oftalmološki preparati protiv uobičajenih infekcija, ali i i za zaštitu od UV svjetla te plavog svijetla ekrana. Ambalaže su oblikovane na način da je glavni motiv stilizirano oko, a glavna namjena preparata je suptilno istaknuta unutar oka. Nastavno na ambalažu, vizuali za kampanju nastavljaju upotebu simbola oka, ali se mnogobrojni benefiti preparata komuniciraju kroz različite grafičke teksture koje simuliraju stanja očiju koje treba tretirati.

koautorica:
Iva Sindik

DropSept i DropDefence su inovativni oftalmološki preparati protiv uobičajenih infekcija, ali i i za zaštitu od UV svjetla te plavog svijetla ekrana. Ambalaže su oblikovane na način da je glavni motiv stilizirano oko, a glavna namjena preparata je suptilno istaknuta unutar oka. Nastavno na ambalažu, vizuali za kampanju nastavljaju upotebu simbola oka, ali se mnogobrojni benefiti preparata komuniciraju kroz različite grafičke teksture koje simuliraju stanja očiju koje treba tretirati.

koautorica:
Iva Sindik